Mwen, Pitit Lamizè

Mwen, Pitit lamizè

Mwen, pitit lasoufrans

I’m a child of poverty

I am a child of suffering

Mwen, restavèk

Domestik, tyoul

I’m a child-servant

A domestic an errand boy

Si li konnen

Anba-anba m’ape rete

And does she know

I’m down in the pits

Pou lèzòt maltrete-m

Pou lèzòt meprize-m

Where others abuse me

Where others despise me

Anba-anba m’ape rete

Pou lèzòt pilonnen-m

I’m down in the pits

Where others walk all over me

Tòchonnen-m

Toufonnen-m

Dirtying me up

Roughing me up

Di li

Tanpri di li pou mwen

Tell her

Please tell her for me

Li mèt ale

M’a pa fout bezen-l ankò

She should stay away

I sure as heck don’t need her anymore

Poem by

Jan-Mari Wilè Deni

Jean-Marie Willer Denis

Art by

Chevelin Pierre

Leave a Reply