Prayers in Haitian-Creole

Manje sa a Ou voye ban nou, Papa – this food You have sent to us, Father

Manje ki bay lavi – this food gives life

Nou di W mèsi! – we thank You!
Mèsi Senyè pou mange sa – Thank You, Lord for this meal

Ou ba nou – that You’ve given us

Beni moun ki prepare la – bless those who prepared it

O non Jezi- in Jesus’ name

Amen

Leave a Reply